12 January 2008

Global warming / pig manure is money!

Renewable energy is now very popular topic, pig manure can not be wasted. South Korea use pig manure to extract methane generation has been successfully started.

Pigs are one - from top to bottom, even pig manure can not be wasted, South Korea a pig farmers raised 4,000 pigs, each bow Mengqi, they made a day manure is considerable. In South Korea, the only previous pig excrement discharged into the sea as waste, but the pig farmers that Germany was pig manure can be converted into electricity, and decided to follow suit since.

South Korean farmers will be collecting pig manure, manure pile where the smell Cupola, Barron's, but pig farmers use bacteria from the stench of decomposition of methane extraction key, which is the methane can be used as energy.

South Korean farmers said: "We are pig farmers from now on, should be doing so, we have reached the 2011 pig manure can no longer discharged into the sea, and this is our response to the Road, the Government would be able to bring renewable energy."

- The contribution of the pig farms, have been brought to light and heat at 100 people, the Government has vigorously implement the "pig to" hope that one day could replace the expensive oil oil

2 comments:

Water Lion said...

Bạn muốn chuyển hàng từ đức về việt nam? Bạn đang cần dịch vụ nhận order hàng đức? Hãy đến với chúng tôi với những dịch vụ mua hàng ở nước ngoài của chúng tôi sẽ giúp bạn sở hữu hàng Đức dễ dàng tại Việt Nam. Có thể kể đến như dịch vụ Nhận mua hộ, đặt hàng, chuyển hàng xách tay từ Đức về Việt Nam, chuyển hàng đi campuchia, van chuyen hang di duc, ship hàng mỹ,... Còn vô số các dịch vụ vận chuyển hàng từ nước ngoài về việt nam và ngược lại đang chờ để phục vụ bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn có nhu cầu nhé.

Vương Nguyễn said...

Cách mua hàng
Amazon như thế nào
Dịch vụ mua hàng
amazon tại thành phố Hồ Chí Minh
Cách mua hàng trên Amazon như thế nào
Order hàng Mỹ tại Việt Nam
Mua hàng trên Amazon tại Hà Nội
chuyển nhà trọn gói phan nguyễn express
dịch vụ chuyển nhà trọn gói hồ chí minh
Dịch vụ chuyển nhà trọn gói hồ chí minh
chuyển văn phòng trọn gói hồ chí minh